Δημοσίευση της ελληνικής έκδοσης των Αρχών της Yogyakarta

3 06 2008

To 2006, σε συνέχεια μιας καλά τεμηριωμένης καταγραφής των συμπεριφορών παραβίασης ανθρώπινων δικαιωμάτων, μία ομάδα ειδικών συναντήθηκε στην Yogyakarta της Ινδονησίας προκειμένου να σχεδιάσει ένα σύνολο αρχών που σχετίζονται με τον  σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. Το αποτέλεσμα ήταν οι Αρχές της  Yogyakarta: ένας οικουμενικός οδηγός για τα ανθρώπινα δικαιώματα που συγκεφαλαιώνει τις διεθνείς νομικές δεσμεύσεις που πρέπει να τηρούν όλα τα Κράτη. Η τήρηση των Αρχών υπόσχεται ένα διαφορετικό μέλλον, στο οποίο όλοι οι άνθρωποι γενιούνται ελεύθεροι και ίσοι, με αξιοπρέπεια και δικαιώματα.

 

Στις 14.5.2008, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τα Δικαιώματα του Ανθρώπουαπευθύνει σύσταση στα κράτη του Συμβουλίου της Ευρώπης, να ενσωματώσουν τις Αρχές στις πολιτικές τους.

 

Στις 17.5.2008, διεθνή ημέρα κατά της ομοφοβίας, πέντε bloggers συγκροτούν μια ομάδα εργασίας για την μετάφραση των Αρχών στα ελληνικά, προκειμένου να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα (erva cidreiragay super herotifoeusThomas Xomeritiselawyer)

 

Σήμερα το κείμενο αυτό δίνεται στη δημοσιότητα. Kάνοντας κλικ, μπορείτε να κατεβάσετε το

Πλήρες κείμενο των Αρχών της Yogyakarta (μετάφραση από bloggers)

 

Το κείμενο δίνεται στη δημοσιότητα σε εξαιρετικά εύθετο χρόνο, κατά τον οποίο οι επιθέσεις εναντίον των ανθρώπινων δικαιωμάτων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού προέρχονται σήμερα από κορυφαίους θεσμικούς παράγοντες, οι οποίοι ακριβώς λόγω της αποστολής τους θα έπρεπε, πριν απ’ όλους, να τηρούν τις Αρχές της Yogyakarta.

 

Παράλληλα προς τη δημοσίευση, το κείμενο των Αρχών αποστέλλεται και σε δημόσιους φορείς, ζητώντας την ρητή δέσμευσή τους ότι θα λάβουν όλα τα μέτρα προκειμένου να εφαρμοστούν οι σχετικές συστάσεις.

 

Ταυτόχρονα, σήμερα εκκινεί τη λειτουργία του το ιστολόγιο www.arxesyogyakarta.wordpress.com προκειμένου να δοθεί ένα βήμα εντοπισμού των παραβιάσεων των Αρχών της Yogyakarta σε κάθε πτυχή του δημόσιου βίου της Χώρας. Ο διάλογος αυτός θα ακολουθήσει τη δομή των Αρχών, εξετάζοντας κάθε θεματική ενότητα και καλώντας τους χρήστες του Διαδικτύου να καταθέσουν τις δικές τους εμπειρίες και την κριτική τους.

 

Eπίσης, έχει ήδη δημιουργηθεί σχετικό Group στο facebook, στο οποίο οι χρήστες καλούνται να εκδηλώσουν την υποστήριξή τους για την εφαρμογή των Αρχών της Yogyakarta από την Ελληνική Δημοκρατία.  

 

Στην επίσημη σελιδα των Αρχών της Yogyakarta διατίθενται επίσης εκδόσεις του κειμένου στα αγγλικά, τα ισπανικά, τα  γαλλικά, τα ρωσικά , τα αραβικά και τα  κινέζικα.

Advertisements
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ YOGYAKARTA

3 06 2008

Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι ως προς την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι παγκόσμια, αλληλοσυμπληρωματικά, αδιαίρετα κι αλληλεξαρτώμενα. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου είναι ουσιαστικοί παράγοντες για την αξιοπρέπεια και την ανθρώπινη υπόσταση κάθε ατόμου και δεν πρέπει να είναι αιτία διάκρισης ή εκμετάλλευσης.

 

Έχουν γίνει πολλά βήματα προόδου για να διασφαλιστεί ότι τα άτομα όλων των σεξουαλικών προσανατολισμών και ταυτοτήτων φύλου θα μπορούν να ζουν με την ίδια αξιοπρέπεια και τον ίδιο σεβασμό, όπως όλοι έχουν δικαίωμα. Είναι πολλά τα κράτη τα οποία έχουν σήμερα νόμους και συντάγματα που εγγυώνται τα δικαιώματα ισότητας και μη διάκρισης, χωρίς να ξεχωρίζουν βιολογικό φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό ή ταυτότητα φύλου.

 

Ωστόσο, οι παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, λόγω του πραγματικού ή εικαζόμενου  σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου,  συνιστούν  παγκοσμίως βαθειά ριζωμένες συμπεριφορές που αποτελούν λόγο σοβαρής ανησυχίας. Μεταξύ αυτών των παραβιάσεων περιλαμβάνονται οι εκτελέσεις χωρίς δίκη, τα βασανιστήρια και η κακομεταχείριση, οι σεξουαλικές επιθέσεις και οι βιασμοί, οι επεμβάσεις στην ιδιωτική ζωή, οι αυθαίρετες συλλήψεις, η άρνηση εργασίας ή εκπαιδευτικών ευκαιριών, όπως επίσης η σοβαρή αθέμιτη διάκριση ως προς την απόλαυση άλλων ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αυτές οι παραβιάσεις συχνά επιβαρύνονται από άλλες μορφές βίας, μίσους, διάκρισης ή αποκλεισμού, όπως λόγω της φυλής, της ηλικίας, του θρησκεύματος, της αναπηρίας ή της οικονομικής, κοινωνικής ή άλλου τύπου κατάστασης.

 

Πολλά κράτη και κοινωνίες επιβάλλουν στα άτομα κανόνες  σχετικούς με τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου μέσω των εθίμων, των νόμων και της βίας, και φροντίζουν να ελέγχουν πώς τα άτομα βιώνουν τις προσωπικές τους σχέσεις και πώς αυτοπροσδιορίζονται. Η αστυνόμευση της  σεξουαλικότητας συνεχίζει να αποτελεί μια από τις κύριες δυνάμεις που στηρίζουν τη διαιώνιση της βίας με κριτήριο  το κοινωνικό φύλο ή την ανισότητα μεταξύ των φύλων.

 

Στο διεθνές σύστημα έχουν παρατηρηθεί μεγάλα βήματα προόδου προς την ισότητα μεταξύ των κοινωνικών φύλων και ενάντια στην βία εντός της κοινωνίας, της κοινότητας ή της οικογένειας. Επιπλέον, μερικοί από τους κύριους μηχανισμούς προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχουν επιβεβαιώσει ότι τα κράτη έχουν  υποχρέωση για διασφάλιση  αποτελεσματικής προστασίας για όλα τα άτομα, έναντι της αθέμιτης διάκρισης λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου. Εν τούτοις, η διεθνής απάντηση στις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου είναι αποσπασματική και χωρίς συνοχή.

 

Για να αντιμετωπισθούν οι ελλείψεις, κρίνεται αναγκαία η ουσιαστική κατανόηση του διεθνούς νομικού καθεστώτος που διέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε όλη την έκταση τους, και  πώς αυτό εφαρμόζεται σε ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Είναι αποφασιστικής κρισιμότητας η αντιπαραβολή και η αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των Κρατών υπό τις επιταγές της ισχύουσας διεθνούς νομοθεσίας στο θέμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, σχετικά με την προαγωγή και προστασία όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων για όλα τα άτομα, με βάση την ισότητα και την απαγόρευση των αθέμιτων διακρίσεων.

 

Η Διεθνής Επιτροπή Νομικών και η Διεθνής Υπηρεσία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, για λογαριασμό ενός συνασπισμού οργανώσεων ανθρώπινων δικαιωμάτων, έθεσαν σε κίνηση ένα σχέδιο προς την ανάπτυξη μιας σειράς διεθνών νομικά δεσμευτικών Αρχών, σχετικά με την εφαρμογή της διεθνούς νομοθεσίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις παραβιάσεις που σχετίζονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, με σκοπό να συμβάλουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και της συνοχής των κρατικών υποχρεώσεων στο ζήτημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

 

Μια διακεκριμένη ομάδα ειδικών σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει συντάξει, αναπτύξει, συζητήσει και διασαφηνίσει αυτές τις Αρχές. Αμέσως μετά τη συνάντηση στο Πανεπιστήμιο της Gadaj Mada της Yogyakarta στην Ινδονησία, από τις 6 ως τις 9 Νοεμβρίου του 2006, 29 διακεκριμένοι  ειδικοί προερχόμενοι από 25 χώρες, διαφόρων ειδικοτήτων και με εξέχουσα εμπειρία στο πεδίο του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θέσπισαν ομόφωνα τις Αρχές της Yogyakarta για την Εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου των Ανθρώπιων Δικαιωμάτων σε σχέση με τον  Σεξουαλικό Προσανατολισμό και την Ταυτότητα Φύλου.

 

Ο εισηγητής κατά τη συνάντηση, καθηγητής Michael O’Flaherty,  συνεισέφερε αποφασιστικά στη σύνταξη και επιμέλεια των Αρχών. Η αφιέρωση και οι ακούραστες προσπάθειές του υπήρξαν καθοριστικές για το επιτυχές αποτέλεσμα της διαδικασίας.

 

Οι Αρχές της Yogyakarta επιλαμβάνονται ενός ευρέως φάσματος προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα  και την εφαρμογή τους σε θέματα σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. Οι Αρχές επιβεβαιώνουν την πρωταρχική υποχρέωση των Κρατών για την έμπρακτη εφαρμογή των ανθρώπινων  δικαιωμάτων. Κάθε Αρχή συνοδεύεται από λεπτομερείς υποδείξεις προς τα Κράτη. Ωστόσο, οι ειδικοί υπογραμμίζουν επίσης την ευθύνη  όλων εκείνων που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Οι Αρχές περιέχουν επίσης πρόσθετες υποδείξεις προς άλλους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένων του συστήματος προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, των εθνικών θεσμικών οργάνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα,  των ΜΜΕ, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των  χρηματοδοτών.

 

Οι ειδικοί συμφωνούν στο ότι οι Αρχές της Yogyakarta απηχούν την σημερινή κατάσταση του διεθνούς δικαίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. Επίσης, αναγνωρίζουν ότι τα Κράτη θα μπορούσαν να αναλάβουν πρόσθετες υποχρεώσεις, καθώς η νομοθεσία στο ζήτημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

Οι Αρχές της Yogyakarta επιβεβαιώνουν τα δεσμευτικά διεθνή νομικά πρότυπα που όλα τα Κράτη οφείλουν να πληρούν. Υπόσχονται ένα διαφορετικό μέλλον,  στο οποίο οι άνθρωποι, έχοντας γεννηθεί ελεύθεροι και ίσοι, με αξιοπρέπεια και δικαιώματα, να μπορούν να απολαύσουν αυτή την  εκ γενετής  αποδοθείσα πολύτιμη δυνατότητα.

 

 

Sonia Onufer Corrêa            Vitit Muntarbhorn

Αντιπρόεδρος                Αντιπρόεδρος      

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

3 06 2008

ΕΜΕΙΣ, Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι ως προς την  αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα και ότι καθένας έχει δικαίωμα απόλαυσης των ανθρώπινων δικαιωμάτων  χωρίς διάκριση κάθε είδους, όπως λόγω της φυλής, του χρώματος, του φύλου, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή άλλων απόψεων, της εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, της περιουσίας, της γέννησης, ή άλλης κατάστασης, 

 

ΕΝΟΧΛΗΜΕΝΟΙ επειδή η βία, η παρενόχληση, η αθέμιτη διάκριση, ο αποκλεισμός, ο στιγματισμός και η προκατάληψη θίγουν πρόσωπα κάθε περιοχής του κόσμου λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού και της ταυτότητας του φύλου τους, επειδή αυτές οι εμπειρίες  οφείλονται στην αθέμιτη διάκριση για λόγους που περιλαμβάνουν το γένος, την φυλή, την ηλικία, τη θρησκεία, την αναπηρία, την υγεία και την οικονομική θέση και επειδή τέτοια βία, παρενόχληση, αθέμιτη διάκριση, αποκλεισμός, στιγματισμός και προκατάληψη υποβιβάζουν την ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια όσων υποβάλλονται σε αυτές τις παραβιάσεις, μπορούν να μειώσουν την αίσθηση της αυτοεκτίμησής τους και του ανήκειν στην κοινότητά τους και να οδηγήσουν πολλούς στο να κρύβονται ή να καταπιέζουν την ταυτότητά τους και να διάγουν μία ζωή με φόβο και στη σκιά,  

 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι, ιστορικά, οι άνθρωποι έχουν υποστεί αυτές τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους, επειδή είναι ή θεωρείται ότι είναι λεσβίες (lesbian), ομοφυλόφιλοι (gay) ή αμφιφυλόφιλοι (bisexual), λόγω της συναινετικής σεξουαλικής συμπεριφοράς τους με πρόσωπα του ίδιου φύλου ή επειδή είναι ή εικάζεται ότι είναι διαφυλικοί (transexual), φυλομεταβασικοί (transgender) ή χωρίς καθορισμένο φύλο (intersex)  ή ότι ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες που σε συγκεκριμένες κοινωνίες καθορίζονται από τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου,

 

ΕΚΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ τον “σεξουαλικό προσανατολισμό” ως αναφερόμενο στην ιδιότητα κάθε προσώπου να νοιώθει εύλογη συναισθηματική, τρυφερή ή σεξουαλική έλξη από και να έχει προσωπικές και σεξουαλικές σχέσεις με άτομα διαφορετικού φύλου ή του ίδιου φύλου ή περισσότερων από ένα φύλου, 

 

ΕΚΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ την “ταυτότητα φύλου” ως αναφερόμενη στο βαθύ, εσωτερικό και ατομικό βίωμα κάθε προσώπου ως προς το φύλο του, το οποίο μπορεί να ανταποκρίνεται ή μπορεί να μην ανταποκρίνεται προς το φύλο που του αποδόθηκε κατά τη γέννησή του, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής αντίληψης περί του σώματος (η οποία μπορεί να περιλαμβάνει, εφόσον έχει επιλεγεί ελεύθερα, την μεταβολή της εμφάνισης ή της λειτουργίας του σώματος με ιατρικά, χειρουργικά ή άλλα μέσα) και άλλες εκδηλώσεις του φύλου, συμπεριλαμβανομένης της ενδυμασίας, του λόγου και της συμπεριφοράς, 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ότι το διεθνές δίκαιο των ανθρώπινων δικαιωμάτων επιβεβαιώνει ότι όλοι οι άνθρωποι, ασχέτως σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, έχουν δικαίωμα σε πλήρη απόλαυση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ότι η εφαρμογή των ισχυόντων προϋποθέσεων για τα ατομικά δικαιώματα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές περιστάσεις και τα βιώματα των ανθρώπων διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτοτήτων φύλου και ότι κάθε ενέργεια που αφορά τα βέλτιστα συμφέροντα ενός παιδιού θα πρέπει να είναι το πρωταρχικό κριτήριο και ότι  ένα παιδί που μπορεί να διαμορφώσει προσωπικές απόψεις έχει το δικαίωμα να εκφράζει αυτές τις απόψεις ελεύθερα, λαμβανομένων καταλλήλως υπόψη,  ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά του. 

 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι το διεθνές δίκαιο των ανθρώπινων δικαιωμάτων επιβάλλει  απόλυτη απαγόρευση της αθέμιτης διάκρισης ως προς την πλήρη απόλαυση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αστικών, πολιτισμικών, οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών  και ότι ο σεβασμός για τα σεξουαλικά δικαιώματα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου είναι θεμελιώδης για την πραγμάτωση της ισότητας ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες και ότι τα Κράτη πρέπει να λάβουν μέτρα για να επιδιώξουν την κατάργηση των προκαταλήψεων και των εθίμων που βασίζονται στην ιδέα  της κατωτερότητας ή της ανωτερότητας ενός φύλου ή σε στερεοτυπικούς ρόλους ανδρών και γυναικών και σημειώνοντας, περαιτέρω, ότι η διεθνής κοινότητα έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα των  προσώπων να αποφασίζουν ελεύθερα και υπεύθυνα σε θέματα που αφορούν την σεξουαλικότητά τους, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, όντες ελεύθεροι από εξαναγκασμούς, αθέμιτη διάκριση και βία, 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι αξίζει να διατυπωθεί με  συστηματικό τρόπο το διεθνές δικαίο των ανθρώπινων δικαιωμάτων ως άμεσα εφαρμόσιμο στις ζωές και τη διαβίωση των προσώπων με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό και ταυτότητα φύλου,

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι αυτή η διατύπωση πρέπει να βασίζεται στο ισχύον διεθνές δίκαιο των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ότι απαιτεί αναθεώρηση σε μια τακτική βάση, προκειμένου να ληφθούν υπόψιν οι εξελίξεις σε αυτό το δίκαιο και στην εφαρμογή του στις ζωές και τη διαβίωση των προσώπων διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, διαχρονικά και σε διάφορες περιοχές και χώρες.

 

 

 

 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ YOGYAKARTA, ΣΤΗΝ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ,

 ΑΠΟ ΤΙΣ 6 ΕΩΣ ΤΙΣ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006, 

ΘΕΣΠΙΖΟΥΜΕ ΕΔΩ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΡΧΗ 1: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

3 06 2008

Όλοι οι άνθρωποι είναι γεννημένοι ελεύθεροι και ίσοι ως προς την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Οι άνθρωποι όλων των σεξουαλικών προσανατολισμών και των ταυτοτήτων φύλου έχουν δικαίωμα στην πλήρη απόλαυση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

 

ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΠΡΕΠΕΙ:

 

Α. Να ενσωματώσουν τις αρχές της καθολικότητας, της συμπληρωματικότητας, της αλληλεξάρτησης και του αδιαιρέτου όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων στα εθνικά συντάγματά τους ή σε άλλη κατάλληλη νομοθεσία και να εξασφαλίσουν την πρακτική εφαρμογή της καθολικής απόλαυσης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 

 

Β. Να τροποποιήσουν οποιαδήποτε νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του ποινικού δικαίου, προκειμένου να εξασφαλίσουν την εναρμόνισή της με την καθολική απόλαυση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων,

 

Γ. Να οργανώσουν προγράμματα εκπαίδευσης και  ευαισθητοποίησης για να προωθήσουν και να ενισχύσουν την πλήρη ικανοποίηση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων για  όλα τα πρόσωπα, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου, 

 

Δ. Να ενσωματώσουν στις κρατικές πολιτικές και διαδικασίες λήψης αποφάσεων μια πλουραλιστική προσέγγιση που να αναγνωρίζει και να επιβεβαιώνει την αλληλεξάρτηση και το αδιαίρετο όλων των πτυχών της ανθρώπινης ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένων του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου. 

ΑΡΧΗ 2: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

3 06 2008

Κάθε πρόσωπο έχει το  δικαίωμα να απολαμβάνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς διάκριση με κριτήριο τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου.   Κάθε πρόσωπο έχει  αξίωση αναγνώρισης της ισότητας ενώπιον του νόμου και ίσης προστασίας από τον νόμο,  χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες διακρίσεις, ανεξαρτήτως εάν εξ αυτών επηρεάζεται ή όχι η ικανοποίηση ενός άλλου ανθρώπινου δικαιώματος. Ο νόμος πρέπει να απαγορεύει οποιαδήποτε διάκριση αυτού του είδους και να εγγυάται για  όλους ίση και αποτελεσματική προστασία απέναντι σε κάθε τέτοια διάκριση.

 

Η διάκριση λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου περιλαμβάνει οποιαδήποτε διάκριση, αποκλεισμό, περιορισμό ή προτίμηση που οφείλονται στο σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου και που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την ακύρωση ή της εξασθένιση της ισότητας ενώπιον του νόμου ή της ίσης προστασίας από τον νόμο, ή την αναγνώριση, την ικανοποίηση ή την άσκηση, σε ίδιες συνθήκες, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.   Η διάκριση για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου μπορεί να συνοδεύεται, και συνήθως αυτό συμβαίνει, από διακρίσεις για άλλους λόγους, συμπεριλαμβανομένων του φύλου, της φυλής, της ηλικίας, της θρησκείας, της αναπηρίας, της υγείας και της οικονομικής κατάστασης.

 

ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΠΡΕΠΕΙ: 

 

Α. Αν ακόμη δεν το έχουν πράξει, να ενσωματώσουν τις αρχές της ισότητας και της απαγόρευσης διακρίσεων λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στα εθνικά συντάγματά τους ή σε κάθε άλλη σημαντική νομοθεσία, ακόμη και μέσω τροποποίησης και  ερμηνείας, και να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των αρχών, 

 

Β. Να καταργήσουν όλες τις ποινικές και άλλες νομικές διατάξεις που απαγορεύουν ή στην πράξη χρησιμοποιούνται για να απαγορεύουν τη συναινετική σεξουαλική δραστηριότητα μεταξύ των ομόφυλων ατόμων που βρίσκονται σε ηλικία συγκατάθεσης, και να εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται η ίδια ηλικία συγκατάθεσης τόσο στις ετερόφυλες όσο και στις ομόφυλες σεξουαλικές δραστηριότητες, 

 

Γ. Να θεσπίσουν  τα κατάλληλα νομοθετικά και άλλα μέτρα προκειμένου να απαγορεύσουν και να εξαλείψουν τη διάκριση λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα, 

 

Δ. Να λάβουν  τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την επαρκή ανάπτυξη των ατόμων διαφορετικών σεξουαλικών προσανατολισμών και των ταυτοτήτων φύλου, προκειμένου να  διασφαλίσουν στις ομάδες αυτές ή τα άτομα την απόλαυση ή την άσκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.   Τέτοια μέτρα δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως μεροληπτικά,

 

Ε. Σε όλες τις ενέργειές τους όσον αφορά τη διάκριση βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου, να λάβουν υπόψη τον τρόπο με τον οποίο κάθε τέτοια διάκριση μπορεί να συνδυαστεί με άλλες μορφές διακρίσεων, 

 

ΣΤ. Να λάβουν όλα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, με σκοπό την επίτευξη της εξάλειψης των επιβλαβών ή μεροληπτικών πρακτικών ή συμπεριφορών που συσχετίζονται με την ιδέα της κατωτερότητας ή της ανωτερότητας οποιασδήποτε σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου ή έκφρασης φύλου.

 

ΑΡΧΗ 3: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ

3 06 2008

Κάθε άνθρωπος έχει παντού το δικαίωμα να αναγνωρίζεται από τον νόμο ως πρόσωπο. Ανεξάρτητα από τον  σεξουαλικό προσανατολισμό και  την ταυτότητα φύλου πρέπει να αναγνωρίζεται σε κάθε πρόσωπο η  ικανότητα δικαίου σε όλες τις πτυχές της ζωής του.  Ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου που κάθε άτομο αποδίδει στον εαυτό του είναι αναπόσπαστα στοιχεία της  προσωπικότητάς του και συνιστούν μια από τις πιο βασικές πτυχές του αυτοκαθορισμού, της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας.  Κανένας δεν πρέπει να αναγκάζεται να υποβληθεί σε ιατρικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της χειρουργικής επέμβασης επανακαθορισμού φύλου, στείρωσης ή ορμονικής θεραπείας, ως προαπαιτούμενο για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας του φύλου του. Απαγορεύεται η επίκληση ενός νομικού καθεστώτος, όπως ο γάμος ή η πατρότητα, προκειμένου να αποτραπεί η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ενός προσώπου. Απαγορεύεται να υποβληθεί ένα  άτομο σε πίεση, ώστε να αποκρύψει, να καταπιέσει ή να αρνηθεί τον σεξουαλικό προσανατολισμό η την ταυτότητα φύλου του.

 

ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΠΡΕΠΕΙ: 

 

Α. Να εξασφαλίσουν ότι σε όλα τα άτομα αναγνωρίζεται η ικανότητα δικαίου σε αστικά ζητήματα, χωρίς διάκριση λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου, και η ευκαιρία άσκησης αυτής της ικανότητας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να συνάπτουν συμβάσεις, και να διαχειρίζονται, να κατέχουν,  να αποκτούν  (και μέσω της κληρονομιάς), να ρυθμίζουν και να απολαμβάνουν την ιδιοκτησία τους,

 

Β. Να λάβουν όλα τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά και κάθε άλλου είδους αναγκαία μέτρα για να γίνει πλήρως σεβαστό και να αναγνωριστεί νομικά το δικαίωμα κάθε ατόμου στον αυτοπροσδιορισμό της ταυτότητας του φύλου, 

 

Γ. Να λάβουν όλα τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά και κάθε άλλου είδους  μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι υφίστανται διαδικασίες, μέσω των οποίων όλα τα έγγραφα ταυτότητας που εκδίδονται από το κράτος και αναφέρουν το βιολογικό ή κοινωνικό φύλο ενός ατόμου – συμπεριλαμβανομένων πιστοποιητικών γέννησης, διαβατηρίων, καταχωρήσεων σε εκλογικούς καταλόγους και άλλα έγγραφα –αντικατοπτρίζουν την ταυτότητα φύλου που το άτομο αποδίδει στον εαυτό του,

 

Δ. Να εξασφαλίσουν ότι όλες αυτές οι διαδικασίες θα είναι αποτελεσματικές, δίκαιες και αμερόληπτες και θα σέβονται την αξιοπρέπεια και ιδιωτικότητα του ατόμου, 

 

Ε. Να διασφαλίσουν  ότι οι αλλαγές στα έγγραφα ταυτότητας θα αναγνωρίζονται σε όλα τα πλαίσια όπου ο προσδιορισμός ή ο διαχωρισμός των προσώπων κατά φύλο απαιτείται από το νόμο ή την πρακτική,

 

ΣΤ. Να αναλάβουν προγράμματα εστιασμένα στην παροχή κοινωνικής υποστήριξης για όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται σε φυλομετάβαση ή επαναπροσδιορισμό φύλου. 

 

 

ΑΡΧΗ 4: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ

3 06 2008

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στη ζωή. Κανενός προσώπου η ζωή αφαιρείται  αυθαίρετα, ιδίως για λόγους  που αφορούν τον  σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου. Η θανατική ποινή απαγορεύεται να επιβάλλεται σε άτομα, για λόγους που ανάγονται στην  συναινετική σεξουαλική δραστηριότητα, ανάμεσα σε πρόσωπα τα οποία είναι σε ηλικία συναίνεσης ή λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού τους ή της ταυτότητας του φύλου τους. 

 

ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΠΡΕΠΕΙ:

Α. Να καταργήσουν κάθε μορφή ποινικού αδικήματος  που έχει ως αποτέλεσμα ή στοχεύει σε  απαγόρευση  συναινετικής σεξουαλικής δραστηριότητας ανάμεσα σε πρόσωπα του ίδιου φύλου τα οποία είναι σε ηλικία νόμιμης συναίνεσης και, έως την κατάργηση αυτών των διατάξεων, να μην επιβάλουν την θανατική ποινή σε πρόσωπα που έχουν καταδικαστούν σχετικά,

 

Β. Nα ματαιώσουν τις θανατικές καταδίκες και να απελευθερώσουν όσους πρόκειται να εκτελεσθούν για εγκλήματα που αναφέρονται σε συναινετική σεξουαλική δραστηριότητα ανάμεσα σε πρόσωπα που βρίσκονται σε ηλικία συναίνεσης, 

Γ. Nα τερματίσουν τις κρατικά υποστηριζόμενες επιθέσεις εναντίον της ζωής, που οφείλονται στον σεξουαλικό προσανατολισμό ή στην ταυτότητα φύλου, και να διασφαλίσουν ότι όλες αυτές οι επιθέσεις, είτε γίνονται από κρατικούς λειτουργούς είτε από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες , ερευνώνται εις βάθος και ότι, εφόσον υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, οι υπεύθυνοι θα διωχθούν, θα δικαστούν και θα τιμωρηθούν καταλλήλως.