Eισαγωγή στις Αρχές της Yogyakarta

2 06 2008

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ YOGYAKARTA

 

 

Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι ως προς την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι παγκόσμια, αλληλοσυμπληρωματικά, αδιαίρετα κι αλληλεξαρτώμενα. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου είναι ουσιαστικοί παράγοντες για την αξιοπρέπεια και την ανθρώπινη υπόσταση κάθε ατόμου και δεν πρέπει να είναι αιτία διάκρισης ή εκμετάλλευσης.

 

Έχουν γίνει πολλά βήματα προόδου για να διασφαλιστεί ότι τα άτομα όλων των σεξουαλικών προσανατολισμών και ταυτοτήτων φύλου θα μπορούν να ζουν με την ίδια αξιοπρέπεια και τον ίδιο σεβασμό, όπως όλοι έχουν δικαίωμα. Είναι πολλά τα κράτη τα οποία έχουν σήμερα νόμους και συντάγματα που εγγυώνται τα δικαιώματα ισότητας και μη διάκρισης, χωρίς να ξεχωρίζουν βιολογικό φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό ή ταυτότητα φύλου.

 

Ωστόσο, οι παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, λόγω του πραγματικού ή εικαζόμενου  σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου,  συνιστούν  παγκοσμίως βαθειά ριζωμένες συμπεριφορές που αποτελούν λόγο σοβαρής ανησυχίας. Μεταξύ αυτών των παραβιάσεων περιλαμβάνονται οι εκτελέσεις χωρίς δίκη, τα βασανιστήρια και η κακομεταχείριση, οι σεξουαλικές επιθέσεις και οι βιασμοί, οι επεμβάσεις στην ιδιωτική ζωή, οι αυθαίρετες συλλήψεις, η άρνηση εργασίας ή εκπαιδευτικών ευκαιριών, όπως επίσης η σοβαρή αθέμιτη διάκριση ως προς την απόλαυση άλλων ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αυτές οι παραβιάσεις συχνά επιβαρύνονται από άλλες μορφές βίας, μίσους, διάκρισης ή αποκλεισμού, όπως λόγω της φυλής, της ηλικίας, του θρησκεύματος, της αναπηρίας ή της οικονομικής, κοινωνικής ή άλλου τύπου κατάστασης.

 

Πολλά κράτη και κοινωνίες επιβάλλουν στα άτομα κανόνες  σχετικούς με τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου μέσω των εθίμων, των νόμων και της βίας, και φροντίζουν να ελέγχουν πώς τα άτομα βιώνουν τις προσωπικές τους σχέσεις και πώς αυτοπροσδιορίζονται. Η αστυνόμευση της  σεξουαλικότητας συνεχίζει να αποτελεί μια από τις κύριες δυνάμεις που στηρίζουν τη διαιώνιση της βίας με κριτήριο  το κοινωνικό φύλο ή την ανισότητα μεταξύ των φύλων.

 

Στο διεθνές σύστημα έχουν παρατηρηθεί μεγάλα βήματα προόδου προς την ισότητα μεταξύ των κοινωνικών φύλων και ενάντια στην βία εντός της κοινωνίας, της κοινότητας ή της οικογένειας. Επιπλέον, μερικοί από τους κύριους μηχανισμούς προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχουν επιβεβαιώσει ότι τα κράτη έχουν  υποχρέωση για διασφάλιση  αποτελεσματικής προστασίας για όλα τα άτομα, έναντι της αθέμιτης διάκρισης λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου. Εν τούτοις, η διεθνής απάντηση στις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου είναι αποσπασματική και χωρίς συνοχή.

 

Για να αντιμετωπισθούν οι ελλείψεις, κρίνεται αναγκαία η ουσιαστική κατανόηση του διεθνούς νομικού καθεστώτος που διέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε όλη την έκταση τους, και  πώς αυτό εφαρμόζεται σε ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Είναι αποφασιστικής κρισιμότητας η αντιπαραβολή και η αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των Κρατών υπό τις επιταγές της ισχύουσας διεθνούς νομοθεσίας στο θέμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, σχετικά με την προαγωγή και προστασία όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων για όλα τα άτομα, με βάση την ισότητα και την απαγόρευση των αθέμιτων διακρίσεων.

 

Η Διεθνής Επιτροπή Νομικών και η Διεθνής Υπηρεσία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, για λογαριασμό ενός συνασπισμού οργανώσεων ανθρώπινων δικαιωμάτων, έθεσαν σε κίνηση ένα σχέδιο προς την ανάπτυξη μιας σειράς διεθνών νομικά δεσμευτικών Αρχών, σχετικά με την εφαρμογή της διεθνούς νομοθεσίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις παραβιάσεις που σχετίζονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, με σκοπό να συμβάλουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και της συνοχής των κρατικών υποχρεώσεων στο ζήτημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

 

Μια διακεκριμένη ομάδα ειδικών σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει συντάξει, αναπτύξει, συζητήσει και διασαφηνίσει αυτές τις Αρχές. Αμέσως μετά τη συνάντηση στο Πανεπιστήμιο της Gadaj Mada της Yogyakarta στην Ινδονησία, από τις 6 ως τις 9 Νοεμβρίου του 2006, 29 διακεκριμένοι  ειδικοί προερχόμενοι από 25 χώρες, διαφόρων ειδικοτήτων και με εξέχουσα εμπειρία στο πεδίο του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θέσπισαν ομόφωνα τις Αρχές της Yogyakarta για την Εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου των Ανθρώπιων Δικαιωμάτων σε σχέση με τον  Σεξουαλικό Προσανατολισμό και την Ταυτότητα Φύλου.

 

Ο εισηγητής κατά τη συνάντηση, καθηγητής Michael O’Flaherty,  συνεισέφερε αποφασιστικά στη σύνταξη και επιμέλεια των Αρχών. Η αφιέρωση και οι ακούραστες προσπάθειές του υπήρξαν καθοριστικές για το επιτυχές αποτέλεσμα της διαδικασίας.

 

Οι Αρχές της Yogyakarta επιλαμβάνονται ενός ευρέως φάσματος προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα  και την εφαρμογή τους σε θέματα σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. Οι Αρχές επιβεβαιώνουν την πρωταρχική υποχρέωση των Κρατών για την έμπρακτη εφαρμογή των ανθρώπινων  δικαιωμάτων. Κάθε Αρχή συνοδεύεται από λεπτομερείς υποδείξεις προς τα Κράτη. Ωστόσο, οι ειδικοί υπογραμμίζουν επίσης την ευθύνη  όλων εκείνων που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Οι Αρχές περιέχουν επίσης πρόσθετες υποδείξεις προς άλλους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένων του συστήματος προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, των εθνικών θεσμικών οργάνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα,  των ΜΜΕ, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των  χρηματοδοτών.

 

Οι ειδικοί συμφωνούν στο ότι οι Αρχές της Yogyakarta απηχούν την σημερινή κατάσταση του διεθνούς δικαίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. Επίσης, αναγνωρίζουν ότι τα Κράτη θα μπορούσαν να αναλάβουν πρόσθετες υποχρεώσεις, καθώς η νομοθεσία στο ζήτημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

Οι Αρχές της Yogyakarta επιβεβαιώνουν τα δεσμευτικά διεθνή νομικά πρότυπα που όλα τα Κράτη οφείλουν να πληρούν. Υπόσχονται ένα διαφορετικό μέλλον,  στο οποίο οι άνθρωποι, έχοντας γεννηθεί ελεύθεροι και ίσοι, με αξιοπρέπεια και δικαιώματα, να μπορούν να απολαύσουν αυτή την  εκ γενετής  αποδοθείσα πολύτιμη δυνατότητα.

 

 

Sonia Onufer Corrêa            Vitit Muntarbhorn

Αντιπρόεδρος                Αντιπρόεδρος      

 

To πλήρες κείμενο των Αρχών της Yogyakarta (ελληνική μετάφραση από την ομάδα εργασίας των bloggers.)

Advertisements

Ενέργειες

Πληροφορίες

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s
Αρέσει σε %d bloggers: